Rezultate Javnog poziva za realizaciju mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke na konferenciji za medije predstavili su zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović i pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić.

Mjere pomoći poduzetnicima ove godine u dva navrata

Ciljevi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela. Program ukupno obuhvaća 23 mjere od kojih je ovim Javnim pozivom realizirano devet.

Marko Filipović i Jana Sertić

Marko Filipović i Jana Sertić

Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Rijeke podsjetio je kako je Grad Rijeka ove godine u dva navrata donio mjere pomoći  poduzetnicima s ciljem da se poduzetnicima i gospodarskim subjektima na području grada Rijeke omogući da prebrode otežane uvjete poslovanja zbog pandemije koronavirusa. Prve mjere, još na proljeće odmah po izbijanju pandemije donesene su i prije Vladinih mjera pomoći, a obuhvatile su smanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine, oslobađanje plaćanja najma terasa, cijena vrtiće pa do povećanja cenzusa kako bi što veći broj umirovljenika dobio pomoć u vidu poklon-bona.

U 13 godina Grad Rijeka dodijelio 20,4 milijuna kuna subvencija

“Budući je razvidno da se pandemija koronavirusa nastavlja, Grad Rijeka od studenog 2020. godine ponovno kreće s mjerama pomoći poduzetnicima. Temeljem donesenih mjera, zakupnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti oslobođeni su od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora, odnosno, zakupnici kojima je dozvoljen rad  umanjuje se zakupnina sukladno opsegu pada prometa. Među mjerama su i oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta te neobračunavanje zatezne kamate na zakupnine gradskih prostora. Uz Grad Rijeku i TD Rijeka sport i TD Rijeka plus također su izašli ususret poduzetnicima  s mjerama oslobađanja i umanjenja zakupnina za poslovne prostore i terase. Ove mjere utjecale su na prihode proračun Grada Rijeke, koji su smanjeni za oko 25 milijuna kuna”, kazao je Filipović.

Što se tiče potpora koje  se dodjeljuju temeljem Javnog poziva za realizaciju mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, riječ je o sredstvima u iznosu od 2.000.000,00 kuna koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu. U proteklih 13 godina, koliko Grad Rijeka raspisuje Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima, dodijeljeno je 1.450 subvencija u ukupnom iznosu od 20,4 milijuna kuna.

Program ukupno obuhvaća 23 mjere od kojih je ovim Javnim pozivom realizirano devet.

S obzirom na to da su sredstva za provedbu Javnog poziva bila ograničena, od ukupnog broja prijava koje su zadovoljile formalne uvjete prihvatljivosti, za dodjelu subvencije prihvaćeno je njih 147, podnesenih od strane 126 gospodarskih subjekata.

Jana Sertić, pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke kazala je kako je  ukupno po Javnom pozivu pristiglo 508 prijava, odnosno 22,8% više u odnosu na 2019. godinu. Njih 452 Povjerenstvo je ocijenjeno prihvatljivim i na temelju ostvarenih bodova uvršteno u rang listu prijavitelja.

Dodatni bodovi poslodavcima koji nisu smanjili broj zaposlenika

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke, udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. Pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

“S obzirom na pojavu pandemije koronavirusa i na posljedice koje je uzrokovala gospodarstvu, ali i proračunskim prihodima, pored ostalih donesenih mjera, dodjelom nepovratnih subvencija Grad Rijeka pokazuje namjeru da kontinuirano pomaže malom i srednjem poduzetništvu, a posebice u vremenu kriznog poslovanja. Naime, pored subvencioniranja troškova poslovanja koji su Programom definirani za pojedinu mjeru, ovogodišnjim Javnim pozivom u okviru dvije mjere, priznati su i troškovi nabave opreme i zaštitnih sredstava, koji su vezani za mjere zaštite od virusa SARS-CoV-2. Pored toga, a u cilju stimulacije očuvanja radnih mjesta, prijavitelji na Javni poziv koji su zadržali broj zaposlenika od početka pandemije, ostvarili su dodatne bodove u postupku ocjenjivanja prijava”, kazala je Sertić.