Radovi na OŠ Centar obuhvatili su obnovu i sanaciju dijela krovne nosive konstrukcije i krova, obnovu i sanaciju pročelja zgrade i stolarije, radove na postavljanju izolacije te strojarske radove na ugradnji termostatskih ventila.

Obilasku obnovljene škole prisustvovali su riječki gradonačelnik Marko Filipović sa zamjenicima Sandrom Krpan i Goranom Palčevskim, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj, pročelnica Odjela za gospodarenjem imovinom Denis Šulina, ravnatelj Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene Marin Čaušević, kao i ravnateljica OŠ Centar Tina Bošković Sertić.

Radovi vrijedni 3,7 milijuna kuna

Radovi na obnovi i sanaciji vrijedni su 3,7 milijuna kuna, a obuhvaćaju sanaciju vanjske ovojnice, montažu skele, demontažu vanjskih oluka, prozorskih klupčica i rešetki. U sklopu tih radova, kao priprema za ličenje fasade, obavljeno je i izravnavanje neravnina i oštećenja na fasadi, čišćenje dekorativnih elemenata i kamenog vijenca te potom i samo ličenje fasade.

Obilazak OŠ Centar nakon dovršetka radova na obnovi zgrade

Napravljena je kompletna restauracija profilacija, ukrasa i balustera na pročelju. Oličene su zaštitne rešetke na prizemlju, pet drvenih prozora je zamijenjeno, a preostali prozori i vrata su obnovljeni.

Radovi na sanaciji krova obuhvatili su demontažu i zbrinjavanje starog azbestnog korovnog pokrova, rušenje postojećih slojeva drvenog krovišta, pregradnih zidova i lamperije na tavanu, postavljanje novih podnih dasaka na tavanskom podu, reparaciju i zaštitu nosivih greda te izradu i montažu novih slojeva krova.

U sklopu radova na sanaciji krova montiran je krovni oluk, sanirana je krovna folija i letve, postavljeni su i nova kanalica i limeni opšavi te napravljena rekonstrukcija centralnog nadozida.

U zgradi škole ugrađeni su termostatski ventili čime se optimizira potrošnja toplinske energije.

Obilazak OŠ Centar nakon dovršetka radova na obnovi zgrade

Marko Filipović, Tina Bošković Sertić , Goran Palčevski i Sandra Krpan

Gradonačelnik Marko Filipović izrazio je zadovoljstvo završetkom obnove zgrade i povratkom učenika i učitelja u zgradu ove osnovne škole. „Prilikom izvođenja radova bilo je određenih problema, ali najvažnije je da su radovi gotovi i da se učenici vratili u svoju školu. Uz poboljšanje uvjeta u kojima djeca borave, vjerujemo da će ova obnova pridonijeti i smanjenju potrošnje energije, što je velika stavka u trenutku velikog vala poskupljenja energenata“, rekao je Filipović. Dodao je i kako je Grad Rijeka i kroz neke druge projekte tijekom godina obnavljao zgrade javne namjene istaknuvši kako je od 2016. do 2020. godine uz pomoć europskih sredstava energetski obnovljen 21 objekt javne namjene, odnosno 11 zgrada osnovnih škola, 9 dječjih vrtića te jedan muzej. Također, iz europskih fondova financirana je i izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu 15 objekata.

Zaštićeno kulturno dobro

Osnovna škola Centar smještena je u zgradi izgrađenoj 1887. godine prema projektu Julija Stanisavljevića, nalazi se u zaštićenoj urbanističkoj cjelini užeg centra Rijeke i predstavlja zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Gradonačelnik Filipović iskoristio je priliku i da pozove suvlasnike zgrada u okruženju, da ukoliko ispunjavaju uvjete da se prijave na Javni poziv Grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova.

Kako je istaknula pročelnica Denis Šulina, svi radovi na sanaciji zgrade škole obavljani su u koordinaciji s konzervatorima, a iskoristila je priliku da zahvali svima koji su u radovima obnove sudjelovali, kao i učenicima, njihovim roditeljima te nastavnicima i djelatnicima škole na strpljenju za cijelo vrijeme trajanja radova.

Obilazak OŠ Centar nakon dovršetka radova na obnovi zgrade

Radovi na obnovi i sanaciji vrijedni su 3,7 milijuna kuna

Ravnateljica škole Tina Bošković Sertić istaknula je kako je ulaganje u obrazovanje, ulaganje u budućnost. „Sigurna sam da ova obnova zgrade označava  novo razdoblje u povijesti naše škole, ali želim istaknuti i kako je obnova dokaz snage gradskog sustava i njegovih odjela“, rekla je Bošković Sertić.

Grad Rijeka je sredstva za obnovu i sanaciju zgrade osigurao iz sredstava kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva koje Gradu dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Uz OŠ Centar, do sada su na ovaj način sanirane dvije škole, OŠ Kantrida i OŠ-SE Belvedere i tri sportske dvorane, odnosno dvorane OŠ Vežica, OŠ Brajda i OŠ Srdoči, a djelomično je sanirana i OŠ Zamet.

Valja dodati i kako je dio radova na obnovi zgrade izvodila je tvrtka Premec j.d.o.o. iz Rijeke s kojom je zbog niza nepravilnosti i nepoštivanja rokova raskinut ugovor te je nastavak i dovršetak radova obavila tvrtka Fidal d.o.o. iz Rijeke.