Plaža Skalete

Prema riječima pročelnice Odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb Karle Mušković, rezultati pokazuju kako je kvaliteta mora za kupanje na
riječkim plažama dobre kvalitete i bez negativnih ikakvih učinaka po ljudsko
zdravlje.

Kad se govori o godišnjim i konačnim ocjenama, većina
mjernih točaka ocijenjena je ocjenom izvrsno. Konačnom ocjenom dobro ocjenjena
je kakvoća mora na plaži Kantrida – Villa Nora, dok je plaža ispod Stadiona
Kantrida dobila dvije različite ocjene. Zapadni dio plaže ocijenjen je konačnom
ocjenom dobro, a dok je istočno dio dobio zadovoljavajuću konačnu ocjenu.

Konačne ocjene uključuje rezultate tijekom posljednje četiri
sezone kupanja, a po godišnjim ocjenama izdvaja se jedino mjerna točka Kantrida
– istok, na kojoj je protekla godina ocijenjena nezadovoljavajućom i to po
strožim mjerilima hrvatske uredbe, dok se prema EU direktivi stanje na
godišnjoj razini može ocijeniti zadovoljavajućim. Nezadovoljavajuća ocjena na
godišnjoj razini dana je na temelju samo jednog nezadovoljavajućeg rezultata
tijekom sezone, kada su tijekom jednog mjerenja početkom lipnja mikrobiološki
pokazatelji prelazili granične vrijednosti propisane uredbom. Uzorkovanja
provedena sljedeća tri uzastopna dana pokazala su da se radilo o kratkotrajnom
onečišćenju, budući da je more već sljedeći dan ocijenjeno dobre, a dva dana
nakon i izvrsne kakvoće. Rezultati ispitivanja kakvoće mora pogoršavaju se
nakon oborina, što je izraženije na istočnom nego zapadnom dijelu plaže.

Plaža Grčevo na Pećinama je u sezoni 2015. ocjenjena
nezadovoljavajućom godišnjom ocjenom, u 2016. ocjenjena dobrom godišnjom
ocjenom, a u sezoni 2017. zadovoljavajućom. Tijekom protekle sezone kupanja
samo je jedno ispitivanje, provedeno krajem kolovoza, bilo ocijenjeno
zadovoljavajućim, dva puta je ocjena bila „dobar“, a čak sedam puta more je
bilo ocijenjeno izvrsne kvalitete.

Kako je kazao gradonačelnik Vojko Obersnel, sagledamo li da se u
neposrednom zaleđu riječkih plaža nalazi gusto naseljeni prostor s oko 250
tisuća stanovnika te da se radi o kraškom području, na kojem i najmanje
zagađenje odmah reflektira na kvalitetu mora, možemo biti više nego zadovoljni
rezultatima ispitivanja kvalitete mora za kupanje.

„Na dvije se plaže povremeno događaju incidentne situacije i
trebat će dodatnim ispitivanjima utvrditi njihove uzroke,“ kazao je
gradonačelnik Obersnel, dodavši kako vjeruje da će kvaliteta mora za kupanje u
predstojećoj sezoni biti na razini 2017. godine.

Na povećanje kvalitete mora u Rijeci utjecala je izgradnja
dvaju pročistača otpadnih voda, a kakvoća mora dodatno će se povećati
planiranom izgradnjom kanalizacijskoj sustava. Projekt vrijedan 1,7 milijardi
kuna, koji je u postupku odobravanja sufinanciranja iz Europskih fondova, do
2021./2022. godine stvorit će pretpostavke da se svi objekti na području Rijeke
i okolice mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu.

Rezultati ispitivanja kakvoće mora za kupanje mogu se
pratiti na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.