Do 2020. još 280 POS-ovih stanova na Martinkovcu i Hostovom bregu

Od tog iznosa nešto manje od 30 milijuna kuna predviđa se povlačenjem državnih poticajnih sredstava. Ulaganja Grada Rijeke kojima se financira zemljište i priključenje na komunalnu infrastrukturu procjenjuju se na nešto više od 31 milijun kuna.

Pročelnica je pritom dodala da je, s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata i mogućnosti realizacije,
početak gradnje i prodaje stanova na
lokaciji Martinkovac II. faza planiran za travanj 2018., a useljenje za rujan
2019., početak gradnje i prodaje stanova za lokaciju Martinkovac I. faza
planiran je za srpanj 2018., a useljenje za prosinac 2019., dok će lokacija Hostov breg II. faza,
biti spremna za početak gradnje i prodaju stanova u siječnju 2019., a useljenje
je planirano u srpnju 2020. godine.
Opravdanost nastavka realizacije programa društveno poticane
stanogradnje razvidna je iz činjenice da je u ovom trenutku, od ukupno 841
podnositelja zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a s obje liste, 101 kupac
realizirao kupnju stana, 33 su brisana s liste, a preostalo je još 707
potencijalnih kupaca za stanove u budućim
objektima.

POS MartinkovacObrazlažući prijedlog Programa društveno poticane
stanogradnje na području Grada Rijeke za razdoblje od 2017. do 2020. godine,
pročelnica Šulina također je kazala kako se Grad Rijeka još 2001. godine aktivno
uključio u izgradnju stanova po tom modelu te su 2002. godine izgrađena 93
stana na Škurinjama, a 2004. godine izgrađeno još 114 stanova na Srdočima, u
što je za zemljište, infrastrukturu, priključke i komunalni doprinos uloženo 26
milijuna kuna.

Izmjene Zakona o društvenoj poticanoj stanogradnji omogućile
su da Grad Rijeka 2006. godine osnuje 
Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) koja je
od svog osnutka izgradila još 379 stanova, među kojima su u prve izgrađene
stanove na Rujevici (I faza), koje je Grad otkupio, uselili građani s gradske
Liste prioriteta za dodjelu stanova u najam. U sljedećim projektima: Rujevica
(II faza), Donja Drenova i Hostov Breg izgrađeno je dodatnih 255 stanova.
Ukupna vrijednost, projekata po modelu POS-a ostvarenih putem Agencije za
društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke iznosi 222 milijuna kuna.

Prihvaćajući Program POS-a
i produženje roka valjanosti lista reda prvenstva za kupnju stana po tom modelu
gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako će ovaj plan omogućiti da još
300-njak obitelji riješi stambeno pitanje te najavio da se pored Programa POS-a
planira gradnja 200 stanova za najam.

“Ni s ostvarenjem ovog plana gradnje po modelu POS-a nećemo
uspjeti zadovoljiti potrebe svih s liste stoga je potrebno da nadležni gradski
odjeli iznađu nove lokacije za gradnju stanova po modelu POS-a”, zaključak je
gradonačelnika Obersnela.