Nakon putovanja kroz vrijeme, DINOlozi će doživjeti
svijet dinosaura svim osjetilima. Upotrebom različitih kreativnih materijala,
izraditi će vlastiti terenski dnevnik u kojem će sačuvati i sa sobom odnijeti
male tajne Divova Patagonije. Radionice će voditi viša kustosica dr.sc. Željka
Modrić Surina, dipl. ing. biologije i studentica pedagogije Antonija Galina.

U cilju kvalitetnijeg rada s polaznicima, broj mjesta je
ograničen te je potrebna obvezna najava e-mailom na dinosaur@prirodoslovni.com
ili telefonom na broj 051/564-563. Kontakt osoba je kustosica Nadia Dunato
Pejnović.

Cijena radionice je 50 kn po djetetu; u cijenu je
uključeno stručno vodstvo izložbama Divovi Patagonije i Terenski dnevnik jednog
paleontologa, te edukativni i kreativni dio.

 

Napomene za roditelje:

– obavezna
je pratnja roditelja uz djecu predškolskog uzrasta tj. uz djecu od 4 do 6
godina

– molimo
Vas da u prijavi, uz ime i prezime, naznačite i dob djeteta

– jedan
roditelj u pratnji ima besplatan ulaz