Sve su interventne službe na terenu kako bi se puknuće u što
kraćem vremenu saniralo, a potpuna normalizacija vodoopskrbe očekuje se u
kasnim večernjim satima. U međuvremenu, opskrba vodom omogućena je  putem autocisterna. Nakon završetka radova i
ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, molimo da se voda pusti
da istječe dok se ne razbistri.

Popis područja koja 
su ostala  bez vode dostupan je i
na internetskim stranicama Rijeka Kontakt Centra, te se može
dobiti i telefonski na broju 211 906.