Skup okuplja 28 priznatih međunarodnih znanstvenika koji će raspraviti
probleme vezane uz područje ikonografije i ikonologije u okviru interdisciplinarnog
pristupa u interpretaciji ikone, kako klasično poimane u okviru ortodokne
umjetnosti tako i u suvremenoj metodološkoj praksi. Ikona se definira na
različit način: kao liturgijski predmet, proizvod nadahnuća, rezultat
umjetničkog djelovanja, ali i kao suvremeni medij označavanja, prepoznavanja,
identificiranja i sl. Jednako su zanimljivi i drugi koncepti vezani uz ikone
poput ikoničnosti, ikonoklazma, ikonofilstva, ikonografije i ikonologije i dr.,
koji se često vezuju uz teološka učenja, didaktičke instrumente, razne medije i
načine prenošenja vizualnih, estetskih ili metafizičkih poruka te uz umjetnička
djela i mjetničku aktivnost. 

 

Na skupu će se raspravljati o metodološkim problemima u disciplini pogotovo
u odnosu između ikonografije i ikonologije, o novim perspektivama u
ikonografskim studijima, o odnosu ikonologije i povijesti odnosno povijesti
umjetnosti, o problemu interpretacije likovnih djela kroz povijest – kako u
stvari treba tumačiti „slike“, o odnosu riječi i slike, postoje li granice o
povezivanju i uspostavljanju odnosa između tekstualnih predložaka i likovnih
djela, te o povezanosti i ovisnosti povijesti umjetnosti o drugim disciplinama.

 

Skup je također prilika za druženje, razmjenu mišljenja, uspostavljanje
značajnih međunarodnih veza i izgradnji platforme pojedinaca i ustanova koji
istražuju u području povijesti umjetnosti, kao i predstavljanje naše znanosti
te grada i regije.