Filozofski fakultet

Organizator
konferencije je Ustanova za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke u suradnji s
eminentnim znanstvenicima i stručnjacima iz područja obrazovanja odraslih.
Znanstveno-stručna  konferencija dio je
projekta „Yes to Easier Education and Employment for Sensitive groups“
(referentni broj: 1202.074-16), financiranog sredstvima međunarodnog foruma
„Central European Initiative“ (CEI), čiji je glavni cilj potpora europskih
integracija u zemljama članicama CEI-a.

Svrha
konferencije je okupiti znanstvenike i stručnjake koji se bave obrazovanjem
odraslih, predstavnike zavoda za zapošljavanje i druge zainteresirane dionike
iz Hrvatske i inozemstva kako bi se jačanjem suradnje i umrežavanjem
doprinijelo intenzivnijem povezivanju obrazovanja odraslih i tržišta rada,
provedbi andragoških istraživanja te javno promovirala važnost obrazovanja
odraslih. Naglasak je na uključivanju marginaliziranih skupina u obrazovanje
odraslih s ciljem razvoja zapošljivosti.

Glavna tema
ove znanstveno-stručne konferencije je povezanost obrazovanja odraslih i
tržišta rada, a podteme se odnose na: svrhu i karakter obrazovanja odraslih za
tržište rada, ekonomsku, socijalnu i političku korist od obrazovanja odraslih,
zapošljivost i konkurentnost na nacionalnoj i europskoj razini, povezanost
obrazovanja odraslih s potrebama tržišta rada, obrazovanje odraslih i
uključivanje marginaliziranih skupina te praktične primjere aktivnosti i
programa obrazovanja odraslih za tržište rada.

Pozvani predavači su uvaženi stručnjaci
andragozi: dr. sc. Siniša Kušić s Filozofskog fakuleta u Rijeci, dr. sc.
Mirjana Mavrak s Filozofskog fakulteta u Sarajevu i dr. sc. Katarina Popović s
Filozofskog fakulteta u Beogradu, glavna tajnica Međunarodnog vijeća za obrazovanje
odraslih (ICAE).

 

Uz domaće izlagače na konferenciji će
sudjelovati izlagači iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Slovenije i
Srbije s ukupno 22 izlaganja podijeljena u tematske sekcije. Službeni jezik
konferencije je hrvatski i engleski jezik.

 Na konferenciju
su dobrodošli i predstavnici suradnih struka, poslodavci, predstavnici udruga, studenti
i studentice pedagogije te svi zainteresirani koje žele iskoristiti priliku za stjecanje
novih znanja i međusobno upoznavanje i druženje.

Više
informacija i program rada dostupno je na poveznici http://www.dante-ri.hr/obrazovanje-odraslih-i-trziste-rada.