Smotra glumačkih akademija

U popratnom programu Smotre prof. Deborah Kinghorn sa Sveučilišta u New
Hampshireu (SAD) vodi radionice po Lessacovoj metodi. Radionica je na engleskom
jeziku.

Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci osnovan je 2013. godine sa
zadaćom programskog i prostornog ujedinjenja studentskih programa iz kulture,
definiranja identiteta i jačanja vidljivosti Sveučilišta u Rijeci i grada
Rijeke u domeni studentskog standarda u kulturi, kvalitativnog i kvantitativnog
jačanja studentske kulturne produkcije, te edukacije iz kulture i umjetnosti.

PROGRAM SMOTRE GLUMAČKIH AKADEMIJA

16. 5. (petak)
19:30 sati – otvaranje Smotre – Univerzitet umetnosti u Beogradu, Y. Reza, “Bog
masakra”, trajanje 90 minuta

17. 5. (subota)
20 sati – Univerzitet u Sarajevu, E. Albee, “Koza ili tko je Sylvia?”, trajanje
90 minuta

22 sata – Sveučilište u Rijeci, A. P. Čehov, “Scene”, trajanje 30 minuta

18. 5. (nedjelja)
20 sati – Sveučilište u Zagrebu, Molière, “Tartuffe”, trajanje 110 minuta

19. 5. (ponedjeljak)
20 sati – zatvaranje Smotre – Univerzitet Crne Gore, F. X. Kroetz, “Gornja
Austrija”, trajanje 90 minuta

Nakon svake predstave slijedi razgovor s publikom.
Dodatne informacije o programu potražite na stranicama www.skc.uniri.hr i www.acting.uniri.hr

Kalendar događanja