Dan irske kulture

Povodom Dana
svetog Patrika, koji je dan prije, studenti će održati nekoliko kraćih
predavanja na razne teme (Guinness beer, The Great famine, Heroes of the
Kerlogue itd.), nakon čega slijedi kviz o poznavanju Irske čija je autorica
priznata kvizašica dr.sc. Dorjana Širola. Manifestaciju će otvoriti dr.sc.
Aidan John O’Malley, profesor pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, rodom iz
Irske, koji će predstaviti svoju zemlju. Nakon toga slijedi projekcija irskog
filma Good Vibrations, a zgrada fakulteta bit će otvorena i za druženje nakon
projekcije. Vidimo se na Filozofskom i nemojte zaboraviti odjenuti nešto
zeleno!