Brodogradilište Viktor Lenac

“Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Miramarska 24b
10000 Zagreb
izdavatelji@hanfa.hr

Službeni registar propisanih informacija (pri HANFI)

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
obavijesti@zse.hr

Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)
ots@hina.hr

Rijeka, 20. rujna 2011.

Predmet:  Obavijest o održanoj izvanrednoj skupštini Društva s donesenim odlukama

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala te Pravilima Zagrebačke burze,
obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Brodogradilište Viktor
Lenac d.d. iz Rijeke, Martinšćica bb (u daljnjem tekstu: Društvo), dana
20. rujna 2011. godine, održalo izvanrednu Glavnu skupštinu Društva na
kojoj su donesene slijedeće odluke:

Ad.2.
Usvaja se

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

                                Članak 1.
U točci III/PREDMET POSLOVANJA, dopunjuje se članak 4. st. 1. Statuta
Društva, novim alinejama:
  *  Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava;
  *  Usluge koje se odnose na robu vojne namjene;
  *  Remont naoružanja i vojne opreme.

                                Članak 2.
Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi neizmijenjene.

                                Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar
Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad.3.
Usvaja se

                                 ODLUKA
             o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva

  I   Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva.

 II   Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski
      registar.

S poštovanjem,
Član Uprave
Davor Lukeš, dipl.inž.

Dostaviti:
1. Naslovima,
2. Arhivu.”

Napomena o izvoru:
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, p.p 210
HR- 51000 Rijeka
telefon: +385 51 40 53 00
telefax: +385 51 21 71 75
email:  viktor.lenac@lenac.hr
web: http://www.lenac.hr