Tromjesečna izvješća Društva za posljednje tromjesečje 2010.
godine, odnosno za period 01.01. – 31.12.2009. dostupna su javnosti u cijelosti
na internetskim stranicama Društva www.lenac.hr, internetskim stranicama
Zagrebačke burze d.d. te su dostavljena Službenom registru propisanih
informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Uprava Društva
Sandra Uzelac, član Uprave

http://www.lenac.hr/hr/
http://zse.hr/