MojaRijeka screenshot

Naime, Vaša mail adresa putem koje ste se registrirali, kao i ime kojim se predstavljate na portalu, kao i sadržaj koji ste do sad objavili – smatraju se vašim osobnim podacima. Bez vaše suglasnosti (privole) mi te podatke više ne možemo imati u bazi. Suglasnost smo zatražili u mailu koji smo vam poslali.

Sve koji ne odgovore na mail brišemo iz baze, a zadržat ćemo samo objavljene najave i tužibabe na koje je gradska uprava uputila odgovor – jer su te teme javni interes. Umjesto korisničkog imena tim objavama pridružit ćemo anonimni naziv “Gost”.

Ako ste registrirani korisnik Moje Rijeke i ne želite izgubiti svoje sadržaje na portalu, pošaljite odgovor na mail koji ste zaprimili.