Bojanje ograda i rukohvata

Radovima rukohvodi Rijeka promet.

(D.I.)