Potres grafikon

Intenzitet u epicentru bio je trećeg stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Epicentar potresa bio je tri kilometra jugozapadno od Gornjeg Jelenja blizu Rijeke.

Materijalna šteta nije zabilježena.