Škurinjsko predavanje o urbanom vrtlarstvu, permakulturi i kultiviranju betona

Radionicu kompostiranja vodit će poznata permakulturna
dizajnerica i edukatorica Cvijeta Biščević, a uz radionicu će biti na
raspolaganju građanima u vezi upita o kompostiranju, kako onom na balkonima
tako i kompostiranju u vrtu. Osnovni je cilj radionice upoznati građane kako
kompostirati kod kuće te potaknuti da usvoje nove navike i preuzmu aktivnu
ulogu u održavanju ekosustava sudjelovanjem u procesu zbrinjavanja vlastitog
biootpada iz kućanstva. Na radionici će građani moći saznati više o praktičnim
znanjima i vještinama kompostiranja, bolje razumjeti prirodne procese kruženja
nutrijenata u prirodi kao i steći razumijevanje za šire društvene posljedice
zbrinjavanja biootpada na čovjekovo zdravlje i okoliš. Između ostalog,
radionicom se građane potiče na odvojeno prikupljanje otpada i
kompostiranje. 

Voditeljica radionice Cvijeta Biščević je permakulturna
dizajnerica i edukatorica koja od 2012. istražuje praktična rješenja za održivu
svakodnevicu koja mogu osnažiti pojedinca i ojačati socijalnu koheziju, te
provodi edukaciju o zbrinjavanju biološkog otpada na kućnom pragu. Sudjelovala
je u pokretanju više inicijativa za urbano vrtlarstvo, s posebnim naglaskom na
kompostiranju.

Uz različite edukativne materijale, građanima će biti
podijeljene i Žive kartoline te letci s uputama o kompostiranju. Spomenute
aktivnosti KD Čistoća su besplatne.

Kalendar događanja

Skip to content