My Tehran for Sale

Otvorenje festivala će se održati 24. veljače u bečkom kinu
“Filmcasino” filmom “Chicas” francuske autorice Yasmine
Reza. Autorici je kao predložak za film poslužio vlastiti kazališni komad koji
govori o turbulentnom obiteljskom okupljanju.

Ostatak festivalskog programa koji obuhvaća i retrospektivu posvećenu
slavnoj austrijskoj redateljici Karin Brandauer će se odvijati u kinu “Filmhaus
Kino”, dok je za popratni festivalski program rezerviran restoran LUX.

Neki od najzanimljivijih filmski uradaka koje će bečka publika u okviru
Dana ženskog filma imati prilike pogledati su zasigurno i My Tehran for Sale (Iran), PURE
(Švedska), Act of Dishonour
(Afganistan) te dokumentarci Die Lust der
Frauen
(Austrija), Pnina Feile a
Communist Nurse
(Izrael) i !W.A.R.
Woman Art Revolution
(SAD).

Više informacija o festivalskom programu na: www.frauenfilmtage.at