Max Oppenheimer_Gustav Mahler dirigira Beckom filharmonijom © 2010 BelvedereMax Oppenheimer; Gustav Mahler dirigira Beckom filharmonijom © 2010 Belvedere

Riječ je o izložbi posvećenoj 100. godišnjici
smrti Gustava Mahlera, u čijem se središtu nalazi slika austrijskog umjetnika
Maxa Oppenheimera pod nazivom “Gustav Mahler dirigira Bečkom
filharmonijom”.

Oppenheimer se još 1914. godine počeo baviti
temom glazbe, a samo djelo “Gustav Mahler dirigira Bečkom
filharmonijom” nastalo je u razdoblju od 1935. do 1952. godine, dakle za
vrijeme umjetnikova egzila u New York.

U okviru izložbe će pored ovog monumentalnog
djela biti predstavljeni i drugi radovi Maxa Oppenheimera, kao i odabrana djela
njegovih suvremenika koja se također bave temom glaze.