Na Korzu je danas predstavljeno sedam od ukupno 32 nova autobusa KD-a Autotrolej, čime je nastavljena modernizacija voznog parka ovog gradskog javnog prijevoznika.

Autobusi su nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Riječ je o 7 dizel zglobnih niskopodnih autobusa gradskog tipa marke MAN Lions City G, svaki kapaciteta 143 putnika, ukupne vrijednosti 21.997.937,50 kuna (s PDV-om).

Predstavljanje novih autobusa Autotroleja

Predstavljanje novih autobusa održano je na Korzu

Direktor KD Autotrolej Alberto Kontuš rekao je kako će, osim danas predstavljenih vozila, u promet uskoro biti pušteno i 10 minibus dizel vozila Otokar Navigo c, kapaciteta 47 putnika. Tijekom prve polovice ove godine očekuje se puštanje u promet još 5 solo prigradskih autobusa marke Iveco Crossway, dizel vozila kapaciteta 73 putnika opremljenih klimom, te 10 solo vozila gradsko-prigradskog tipa koja kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). To su vozila Crossway Low entry Iveco, kapaciteta 76 putnika.

Nova 32 autobusa nabavljena su u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija i Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka KD Autotrolej, odnosno nabavku i stavljanje u funkciju još 32 nova autobusa, uvođenje informativnih displeja na autobusnim stajalištima, postavu pametnih semafora na 6 raskrižja te izradu mobilne i web aplikacije najave dolaska

Govoreći o projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“ gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je njegova ukupna vrijednost oko 81 milijun kuna, od čega odobrena EU bespovratna sredstva iznose oko 55 milijuna kuna, a ostatak sredstava od oko 26,5 milijuna kuna osiguravaju KD Autotrolej d.o.o. te projektni partneri Grad Rijeka i Rijeka promet d.o.o.

Nabavka ovih novih 32 autobusa nastavak je procesa modernizacije voznog parka Autotroleja.

Podsjetimo, prošle godine su EU sredstvima kupljena 22 nova autobusa kada je iz Kohezijskog EU fonda osigurano 38 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Time je vozni park Autotroleja obnovljen s ukupno 54 nova autobusa, kazao je gradonačelnik.

Vojko Obersnel, Alberto Kontuš, Marko Filipović i Irena Miličević

Vojko Obersnel, Alberto Kontuš, Marko Filipović i Irena Miličević

KD Autotrolej trenutno raspolaže sa 156 vozila. Nabavkom ukupno 54 spomenuta nova vozila prosječna starost voznog parka KD Autotroleja iznosit će 6 godina. Autotrolej je posljednjih godina nabavio 40 novih autobusa vrijednih 74 milijuna kuna koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin.

Predstavljanju novih autobusa danas su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Marko Filipović, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević, direktor tvrtke Auto Hrvatska Mario Fabek te Bogdan Tihava, predsjednik Upravnog odbora Auto Hrvatska sa suradnicima.

Foto: Ivica Nikolac