Autotrolej

Nabavit će se 9 autobusa pogonjenih na stlačeni prirodni plin i 2
autobusa pogonjenih na dizel, s time da će se po prvi put nabaviti i
zglobni autobusi na plin.

Prema riječima gradonačelnika Vojka Obersnela, novac za kupnju novih autobusa osiguran je iz
cijene prijevoza, a kako Autotroleju krajem godine ističe dio starih
kredita, ukupno kreditno zaduženje neće se povećavati.

Oznake