Arheolog Nino Novak održao predavanje u Galeriji Principij

Zainteresirani građani koji su 31. svibnja posjetili
Galeriju Principij, mogli su doznati štošta o povijesti našega grada u periodu
Rimskog Carstva, s naglaskom na arheološka istraživanja koja su se vodila oko
kompleksa Tarsatičkog Principija. Nino Novak istaknuo je značaj ovog kompleksa
u međunarodnom kontekstu te govorio o važnosti daljnjih istraživanja koja bi
mogla dati zanimljive i vrijedne nalaze.

Što se sve krije oko i ispod nas te
kakva nam iznenađenja možda još skriva podzemlje našeg grada, natuknuo nam je
Nino Novak u kratkom razgovoru.