40 godina Sveučilišta u Rijeci

Visoko obrazovanje počelo je u Rijeci utemeljenjem Isusovačkog kolegija
prije 380 godina. Prvi fakultet u Rijeci bio je Medicinski, a riječko
Sveučilište je utemeljeno 1973. godine dok je prvi rektor bio Zorislav
Sapunar.

Danas na Sveučilištu djeluje oko 1200 nastavnika, među kojima je
500 novaka te 18.500 studenata, rekao je rektor riječkog Sveučilišta
Pero Lučin izlažući povijesni razvoj visokog školstva u Rijeci i
riječkog Sveučilišta.

Predsjednik Josipović istaknuo je kako je riječko Sveučilište
doživjelo ogroman napredak u proteklih 10 godina. Govoreći iz osobnog
iskustva, s obzirom da je neko vrijeme studirao na ovom Sveučilištu,
Josipović je ocijenio kako je riječ o vrlo dobro organiziranoj
visokoškolskoj ustanovi.

Vrijeme je da se u Hrvatskoj znanost i gospodarstvo što više
povežu. Hrvatska je još uvijek dosta daleko od cilja koji si je
postavila EU, ulaganja tri posto BDP u znanost i obrazovanje, ali je
hrvatska prednost inovativnost, naveo je predsjednik Josipović.

Kazavši kako nije sklon pretjeranoj birokratizaciji i
administraciji u akademskoj zajednici, izrazio je uvjerenje da je ona
sama sposobna pronaći puteve razvoja. Josipović je ocijenio kako je
došlo vrijeme za odustajanje od tradicionalnih shema organizacije
sveučilišta pri čemu će inovativnost biti važna pretpostavka
uspješnosti.

Važnost obrazovanja i znanosti je i u njihovoj moralnoj
komponenti što pokazuju pojave afera Indeks i sličnih, koje su narušile
ugled akademske zajednice, zaključio je predsjednik Josipović.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović naglasio je kako je riječko Sveučilište uvijek bilo inovativno.

Ono dokazuje da u Rijeci pojam društva znanja nije samo parola
nego znanje postaje konkurentska prednost, rekao je ministar. Naglasio
je nužnost većeg ulaganja u obrazovanje i znanost u cilju ostvarenja
konkurentnog društva, dodajući da ta ulaganja ne mogu biti samo iz
državnog proračuna nego i iz privatnog sektora.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je kako je
Sveučilište u Rijeci suvremena institucija koja živi sa cijelom
zajednicom. Rijeka računa na sveučilišnu zajednicu kao partnere i
pokretače razvoja, kazao je.

Obnašatelj dužnosti primorsko-goranskog župana Vidoje Vujić
izrazio je želju da se Sveučilište više usmjeri međunarodnoj razmjeni
studenata te da ovdje dolaze raditi nastavnici iz inozemstva a da
nastavnici s riječkog sveučilišta odlaze na razmjenu na druga europska i
svjetska sveučilišta.