U Salonu Grada Rijeke potpisani su 20 milijuna kuna vrijedni ugovori za dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda Rijeka ‐ Grobnik odnosno izgradnju kanalizacije i vodovodne mreže u naseljima Bajčevo selo, Buzdohanj i Baćine. Riječ je o drugoj fazi Projekta Jadran - zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području.

Ovim radovima, čiji je završetak predviđen u
kolovozu 2014. godine stvorit će se uvjeti za priključenje 260‐tak
objekata na javnu kanalizaciju, od čega je 40‐tak građevina u naselju
Baćine te po 110 u Bajčevom selu i Buzdohnju.

Ugovorima je
obuhvaćena gradnja dviju crpnih kanalizacijskih stanica i sanitarne
kanalizacije u ukupnoj dužini od 7.620 metara te radovi na preslaganju i
zamjeni ukupno 3.700 metara vodovodnih cjevovoda.

Izvođač radova
je zajednica ponuditelja JV STRABAG AG, Spittal/Drau, Austrija, STRABAG
d.o.o. Zagreb i GP KRK d.d. Krk, a ukupna ugovorena vrijednost radova
iznosi 19.804.489,78 kn (bez PDV‐a).  Usluge nadzora pružat će zajednica
ponuditelja HOUSE d.o.o. Rijeka, ELIS INŽENJERING d.o.o Rijeka i KORONA
d.o.o. Rijeka. Ugovorena vrijednost ove usluge je 244.000,00 kn (bez
PDV‐a).

U sklopu prve faze realizacije Jadranskog
projekta izgrađen je kanalizacijski  kolektor  Buzdohanj  ‐ Kosorci.
Radovi na izgradnji tog kolektora dužine 870 metara završeni su tijekom
2007. godine.

Sanitarna kanalizacija u naselju Baćine gradi se u
fazama u sklopu druge faze Jadranskog projekta. Prva faza, koja je
započela u siječnju ove godine, obuhvaća gradnju 360 metara sanitarne
kanalizacije za 15‐tak građevina u ovom naselju.

U okviru druge faze
Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, čija
ukupna  vrijednost  iznosi  120  milijuna  eura, za  nastavak 
aktivnosti  na  dogradnji  sustava odvodnje otpadnih voda na području
Rijeke i Grobnika namijenjeno je ukupno 75 milijuna kuna.  Polovica 
sredstava  namijenjena  za  potprojekt  Rijeka  –  Grobnik  je 
bespovratna, osigurana izravnim financiranjem iz sredstava državnog
proračuna (18.000.000 kn), naknade za zaštitu voda (12.141.054 kn) i
naknade za razvoj ovog potprojekta (7.358.946,00 kn). Preostalih 37,5
milijuna kuna osigurano je putem zajma Međunarodne banke za obnovu i
razvoj  (Svjetska  banka),  čiji  povrat  financiraju,  uključivo  i 
kamate,  Hrvatske  vode  i  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,
svaki u 50%‐tnom iznosu.

Gradonačelnik Obersnel je naglasio da je Rijeka
znatno ranije, prije pokretanja projekta Jadran izgradila kolektor i
pročišćivač ali je kroz ovaj projekt kandidirala izgradnju
kanalizacijskog sustava Općine Jelenje radi zaštite područja izvorišta.
Zaključenjem ovog ugovora do sada u zaštitu mora i izvorišta pitke vode
investirano preko 56 milijuna kuna.

Direktor Hrvatskih voda
Ivica Plišić je kazao kako se Hrvatske vode u daljnjem investiranju
okreću prema strukturalnim i kohezijskim fondovima EU te izrazio
uvjerenje da će se projekti kanalizacije i vodovodne mreže na Grobniku
nastaviti.

Načelnik općine Čavle Željko Lambaša je s obzirom na uske
ceste zamolio sugrađane za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja
radova.
 
Cilj Projekt a zaštite od  onečišćenja  voda  u 
priobalnom  području  je pružanje učinkovite i održive usluge
zbrinjavanja otpadnih voda u odabranim gradovima i općinama obalnog
područja radi zaštite mora  pročišćavanjem otpadnih voda na obalnom
području.

Više informacija o projektu na mrežnim stranicama KD Vik.