Od 22. rujna do 2. listopada održala se manifestacija "10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava” u organizaciji udruge PaRiter. Cilj manifestacije bio je upoznati javnost sa Konvencijom o uklanjanju svih vrsta diskriminacije žena i preporukama Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a koje su Republici Hrvatskoj dane u srpnju 2015. godine.

Manifestacija je obuhvatila 22. rujan,
Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 26. rujan, Svjetski dan
kontracepcije, 28. rujan, Globalni dan akcije za siguran i legalan pobačaj te
2. listopad, Međunarodni dan nenasilja.

Od 22. rujna do 2. listopada održala se manifestacija "10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava” u organizaciji udruge PaRiter. Cilj manifestacije bio je upoznati javnost sa Konvencijom o uklanjanju svih vrsta diskriminacije žena i preporukama Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a koje su Republici Hrvatskoj dane u srpnju 2015. godine.U sklopu manifestacije organizatori su
proveli cijeli niz aktivnosti među kojima je i okrugli stol pod nazivom ‘Kako
akademska i aktivistička zajednica mogu utjecati na prepoznavanje i
ostvarivanje reproduktivnih prava građanki’’ održan 3. listopada u ”Akvariju”
Studentskog centra na Kampusu. Okrugli stol je organiziran u suradnji s Centrom
za ženske studije Filozofskog  fakulteta
Sveučilišta u Rijeci. Gošće okruglog stola bile su: prorektorica za studije i
studente Sveučilišta u Rijeci i direktorica Centra za napredne studije jugoistočne
Europe (CAS SEE) Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija,
viša asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakultete Sveučilišta
u Rijeci i voditeljica Centra za ženske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Rijeci dr. sc. Brigita Miloš, docentica na studiju ”Gluma i mediji”
Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci i izvršna direktorica
Centra za napredne studije jugoistočne Europe (CAS SEE) Sveučilišta u Rijeci
doc. dr. sc. Sanja Bojanić, docentica na Katedri za kazneno pravo Pravnoga
fakulteta Sveučilišta u Rijeci doc. dr. sc. Dalida Rittossa te predstavnica mreže
”Astra Youth” i članica Udruge ”PaRiter” Marinella Matejčić.