Zimski uvjeti na cestama

Stoga sve vozače i sudionike u prometu još jednom podsjećamo na odredbe
Zakona o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br.  67/08., 48/10.i
74/11.).

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet
motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim
automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je,
prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i
snijeg na vozilu.

 
Iznimno od ovih odredbi, ministar nadležan za poslove prometa
može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati
obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije
vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit
će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u
prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili
teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se
novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u
pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 700,00
kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno
odredbama ovoga članka.

Opširnije.