Navodimo točne lokacije kruženja triju cisterni.

 • OŠ Zamet, dječji vrtić Zamet, dječji vrtić Baredice, ulica Bože Vidasa
 • Područje Marčeljeve drage
 • Ulice Ivana Lenca, Petra Jurčića, Braće Cetina

Nakon
završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska
vode, molimo da se voda pusti da istječe dok se ne razbistri. 
  
Popis područja koja su ostala bez vode dostupan je i na internetskim stranicama Rijeka Kontakt Centra (www.ri-info.net) te se može dobiti i telefonski na broju 211 906.
 
Popis ulica:

 • Ante Pilepića
 • Antona Draženovića
 • Avelina Turka
 • Baredice Becićeva
 • Berte Jardas
 • Bože Vidasa
 • Braće Cetina
 • Braće Fućak
 • Braće Mohorić
 • Braće Monjac
 • Creska
 • Ćirila Kosovela
 • Ede jardasa
 • Hegedušićeva
 • Ivana Ćikovića Belog do br.8
 • Ivana Lenca
 • Ivana Milčetića
 • Ivana Zavidića
 • Izviđačka
 • Kastavska
 • Labinska
 • Ludvetov breg do br. 10
 • Marijana Stepčića
 • Marina Jakominića
 • Mate Sušnja do br.14
 • Milana Udovića
 • Milutina Bataje
 • Mirka Jengića
 • Obitelji Sušanj
 • Petra Jurčića
 • Pionirska
 • Prolaz Marčeljeve drage
 • Silva Milenića Lovre
 • Vladivoja i Milivoja Lenca do br. 21 Zametska