Zar nema mjesta

Građani su nezadovoljni parkiranjem, nogostupima se ne može proći, parkira se na ugibalištima za autobuse, pješačkim prijelazima,  križanjima. Sve bi to bilo u redu da se ne usporava promet, onemogućava siguran prolaz pješaka, naročito djece i invalida, kao i izlaz iz sporednih ulica usprkos ogledalima.

Vijeće je na svojoj sjednici donijelo odluku da se na određenim mjestima zatraži postava stupića, ako to tehnički bude izvedivo.  

Na slijedeću sjednicu, koja će se održati 3. studenog 2010. s početkom u 18 sati, pozvan je ravnatelj Direkcije  za prometno redarstvo, gosp. Robert Mišan,  da se iznađu druga rješenja, prije konačnog rješenja – postavljanja stupića.

(G.P.)

Oznake