nacionalni kongres HDMBLM

Bogat znanstveni
program obuhvaća nova saznanja iz različitih područja laboratorijske medicine
kao što su  medicinska biokemija i laboratorijska dijagnostika bolesti
bubrega, tumorski biljezi, molekularna dijagnostika, hematologija, koagulacija
te harmonizacija i kontrola laboratorijskog rada, koje će sudionicima kongresa
predstaviti 30 uvaženih domaćih i stranih predavača kao što su prof.dr.sc Mauro
Panteghini predsjednik Europske federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku
medicinu, prof.dr.sc. Mario Plebani,
dr.sc Anna Carobene, prof.dr.sc Walter Guder i prof.dr.sc Eva Ajzner.
Također, sudionici će u sklopu kongresa na izložbenom prostoru imati priliku
razgledati novosti na tržištu opreme i reagensa za medicinsku biokemiju i
laboratorijsku dijagnostiku 20-tak renomiranih poizvođača te sudjelovati u
interaktivnim sponzorskim industrijskim radionicama. Više informacija o mjestu
događanja, pojedinim predavanjima te ostalim događanjima koja se očekuju u
sklopu kongresa saznajte na kongresrijeka2015.hdbmlm.hr.