Izložba je organizirana sa pozicije
kolegija Novi mediji, ali je u svojoj intenciji uključiva, tj. namjera joj je
objediniti i pokrenuti sve rakurse i resurse na Akademiji. Izvanvremenska,
uzvišena tema fenomena sunca otvara nebrojene mogućnosti pristupa, izraza i
interpretacije.

Namjera pomalo riskantnog
povezivanja „prastare“ teme s „novim medijima“ je fokusirati sva povijesna i
medijska iskustva u jedan trenutak i osvijestiti umjetničku kreativnost i pomak
kao jedine-osnovne konstante umjetničke vrijednosti.

Na izložbi sudjeluju: Rebecca Đuran,
Edi Gustin, Nika Gvozden, Korina Hunjak, Jasmina Jakopanec, Sanja Jovanović,
Lara Jugovac, Nina Jurčić, Josipa Komljenović, Dorian Mataija, Ana Mušćet,
Ivona Maslak, Monika Rajkovača, Vedran Rosandić, Snježana Rumora, Solarević
Sabina, Ivana Stepan, Ivan Švabić, Daria Valenčić, Marijana Vargić, Marta
Vučković.

Izložba ostaje otvorena do 03. lipnja 2013.