Socijalni program Grada Rijeke

Za
realizaciju Socijalnog programa Grada Rijeke u gradskom proračunu za
sljedeću godinu osigurano je oko 30 milijuna kuna. Kao i ranijih godina,
na gradonačelnikovom kolegiju donesen je niz odluka vezanih za
socijalnu pomoć koju Grad Rijeka daje svojim najugroženijim građanima po
različitim kriterijima i osnovama, a koje će stupiti na snagu 1.
siječnja 2017. godine.


 

Jednokratna pomoć za svu novorođenčad i poklon bon

Prva
odluka odnosi se na visinu poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta u
2017. godini u iznosu od 2.000 kuna. Isto kao i lani, odluka se odnosi
na one roditelje koji zadovoljavaju gradski socijalni cenzus, odsnosno
primaju državnu socijalnu pomoći. „Procjenjuje se da će ih sljedeće
godine u gradu Rijeci biti stotinjak, a za njih je osigurano oko 200.000
kuna“, rekla je pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica
Perhat, dodajući da svi oni koji imaju male prihode u obitelji, imaju
pravo na poklon-bon koji mogu koristiti u nekoj od trgovina koje prodaju
opremu za novorođenčad.

Oni će također, kao i svi ostali
roditelji bez obzira na prihode, za novorođenče dobiti i jednokratnu
novčanu pomoć Grada Rijeke. Za razliku od prethodne godine kada je ova
pomoć iznosila 1.500 kuna, odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, u 2017.
za prvo dijete iznos pomoći bit će 1.500 kuna, za drugo 2.000 kuna, a
za treće i svako daljnje dijete u obitelji 3.000 kuna. Za svu novorođenu
djecu u sljedećoj godini gradskom proračunu osigurano je 1,8 milijuna
kuna. Za ostvarivanje ovog prava roditelj treba u roku od šest mjeseci
od rođenja djeteta dostaviti Odjelu gradske uprave za zdravstvo i
socijalnu skrb djetetov izvod iz matične knjige rođenih, osobnu
iskaznicu roditelja te presliku tekućeg računa ili štedne knjižice.

Što
se tiče subvencioniranja troškova dječjeg vrtića, djeci čiji roditelji
zadovoljavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda, poseban uvjet i uvjet
udomiteljstva, Grad Rijeka u cijelosti pokriva troškove, a svima onima
koji imaju veće prihode od gradskog socijalnog cenzusa ali koriste pravo
na dječji doplatak, cijena vrtića umanjuje se za 30%. Grad Rijeka je za
subvencioniranje troškova vrtića za oko 700-800 djece u 2017. osigurao
oko 3,5 milijuna kuna.

Subvencioniranje troškova stanovanja

Na
kolegiju je predstavljen i set drugih pomoći koje proizlaze iz Odluke o
socijalnoj skrbi a tiču se troškova stanovanja. Tako će pravo na pomoć
za podmirenje troškova najamnine za stan u vlasništvu pravnih osoba moći
ostvariti najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu i najmoprimac koji
plaća slobodno ugovorenu najamninu. Ta je pomoć utvrđena u visini od
50% iznosa najamnine, odnosno najviše do 1.000. kuna mjesečno. Za
450-500 korisnika godišnje Grad je izdvojio oko 500.000 kuna. Pomoć se
ostvaruje preko uplatnice Ri-stana.

Grad Rijeka i sljedeće
godine podmirivat će troškove slobodno ugovorene najamnine, odnosno
podstanarine. Za korisnike koji ispunjavaju socijalnu uvjet, odnosno
primaju državnu socijalnu pomoć, ovisno o broju članova kućanstva visina
naknade utvrđuje se različito: za samca iznosi 500 kuna mjesečno, za
dvočlano i tročlano kućanstvo 750 kuna, za četveročlano kućanstvo 800
kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, iznos se za svakog člana
povećava za 100 kuna mjesečno do maksimalno 1.500 kuna. Za korisnike
koji ispunjavaju uvjet prihoda naknada iznosi 500 kuna mjesečno za
samca, a 750 kuna za višečlano kućanstvo. Za obje skupine podstanara,
njih oko 800, u Proračunu Grada Rijeke osigurano je ukupno oko 5,5
milijuna kuna.  

U
sklopu subvencija troškova stanovanja, Grad Rijeka pokriva i troškove
električne energije. Pomoć može ostvariti samo onaj korisnik koji
ispunjava socijalni uvjet, odnosno ostvaruje pravo na zajamčenu
minimalnu naknadu. U 2017. ona će se isplaćivati ovisno o broju članova
kućanstava: za samca pomoć iznosi 150 kuna mjesečno, za dvočlano
kućanstvo 200 kuna, za tročlano kućanstvu 300 kuna, za četveročlano
kućanstvo 400 kuna mjesečno, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, a
svakog daljnjeg člana povećava za 50 kuna mjesečno.

Pomoć za umirovljenike

Sljedeće
godine nastavit će se isplaćivati i pomoć za umirovljenike, i to one
koje ispunjavaju uvjet mirovinskog prihoda, imaju prebivalište na
području grada Rijeke i čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi 1.400
kuna. Umirovljenici su razvrstavani u dvije skupine; u prvoj skupini su
oni čija mirovina iznosi 1000 kuna mjesečno ili manje, a u drugoj
umirovljenici čija je mirovina od 1.000 do 1.400 kuna. Umirovljenici
prve skupine ostvarit će se pravo na novčanu pomoć u visini razlike
iznosa mjesečne mirovine i novčanog iznosa od 1.200, dok će
umirovljenici druge skupine ostvariti pravo na novčanu pomoć od 150
kuna. „Sve umirovljenike Grad Rijeka je i ove godine darivao
poklon-bonom u Plodinama u iznosu od 300 kuna“, rekla je pročelnica
Perhat, dodajući da umirovljenici zahvaljujući ovim pomoćima iz
Socijalnog programa godišnje dobiju još jednu mirovinu.

Podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Donesena
je i odluka o sudjelovanju u podmirenju troškova smještaja i liječenja u
Psihijatrijskoj bolnici Lopača za korisnike koji ispunjavaju socijalni
uvjet ili uvjet prihoda. Korisnik-samac koji ostvaruje redovite mjesečne
prihode u podmirenju troškova smještaja i liječenja sudjeluje u visini
od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u
zajedničkom kućanstvu u visini od 40%, a korisnik koji ima obitelj koja
se uzdržava samo od njegovih prihoda u visini od 20% mjesečnog prihoda.
  

Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je da je broj korisnika
socijalnog programa u Rijeci znatno veći od prosjeka Republike
Hrvatske, kao i mnogih drugih gradova, upravo zbog specifičnosti što
Grad Rijeka socijalnu pomoć ne daje samo onima kojima to mora po Zakonu o
socijalnoj skrbi. Također je dodao da unatoč svim problemima u
proteklim godinama, sa stalnim smanjivanjem općih prihoda uzrokovanim
raznim poreznim reformama, Grad nikad nije smanjivao sredstva za
realizaciju socijalnog programa. „Dapače, još smo i povećavali neke
izdatke jer smo smatrali da u situaciji kada je pomoć najugroženijim
građanima najpotrebnija, uštede u proračunu moramo ostvariti na nekim
drugim stavkama a nikako na stavkama koje se tiču socijalnog programa“,
rekao je Obersnel.     

Financiranje rada defektologa i romskog pomagača u školama

U
nastavku kolegija odlučeno je da će Grad Rijeka i u 2017. nastaviti
financirat rad stručnog suradnika-defektologa za pola radnog vremena (20
sati tjedno) u Osnovnoj školi Pećine, za što će se u proračunu
osigurati 64.000 kuna. U OŠ Pećine djeluje Odjel za dodatnu defektološku
pomoć za učenike oštećena vida u kojem, kao i knjižnica za te učenike. U
školi radi jedan stručni suradnik defektolog, međutim škola ima potrebu
za još jednim stručnim defektologom za pola radnog vremena, kojeg Grad
Rijeka financira već dugi niz godina.

U Osnovnoj školi
Škurinje Rijeka u drugom polugodištu školske 2016./2017. godine nastavit
će se financirati rad romskog pomagača radi kvalitetnijeg obrazovanja
pripadnika romske nacionalne manjine, na puno radno vrijeme, za što je
osigurano 34.0000 kuna. Škola je pokušala ovu potrebu riješiti i putem
poticajnih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali za sada
bezuspješno. Škola ima veliki broj učenika koji uopće ili nedovoljno
poznaju hrvatski jezik pa im je stoga potrebna pomoć za uključivanje i
svladavanje školskog gradiva, pisanje zadaća i pružanje puno šire pomoći
koju učenici traže od romskog pomagača. Pomagač, osim učenicima, pomaže
i njihovim obiteljima u uključivanju i lakšem razumijevanju i
prihvaćanju škole.

Donoseći ove dvije odluke, gradonačelnik
Obersnel, podsjetio je da se iz gradskog proračuna financira više od 150
nastavnika za različite odgojno-obrazovne procese, od asistenata u
nastavi pa do nastavnika koji rade u produženom ili cjelodnevnom
boravku.

Stipendiranje vukovarskih studenata

U
2017. godini nastavit će se stipendirati 10 vukovarskih studenata sa po
800 kuna mjesečno u sklopu Akcije “Solidarnost za Vukovar”, u kojoj
Grad
Rijeka sudjeluje od 2010. godine.  Za stipendiranje je osigurano 80.000
kuna, a Grad Rijeka sklopit će sa Gradom Vukovarom Sporazum o
stipendiranju studenta grada Vukovara kojim će se urediti način dodjele i
korištenja sredstva.

Grad Rijeka sudjelovao je u humanitarnoj
aukcija umjetničkih slika u organizaciji Društva multiple skleroze
Primorsko-goranske županije. Izlicitirao je tri umjetničke slike u
vrijednosti od 4.800 kuna te će se one uključiti u imovinu Grada.

Gradonačelnik
je također donio Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. te usvojio nekoliko
prijedloga odluka: o izmjeni Plana lokacija za postavljanje privremenih
objekata na javnim površinama – kiosci, o otkupu zemljišta radi uređenja
javne zelene površine Z-1 u k.o. Plase, o otkupu zemljišta u k.o.
Drenova te o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u k.o Drenova
bez provođenja javnog natječaja.