Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih 520 milijuna kuna za izgradnju državne ceste DC 403 od čvora Škurinje do luke Rijeka, koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Ugovore su potpisali ministar mora prometa i infrastrukture,
Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje programa i
projekata EU, Tomislav Petric te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Josip
Škorić.

Planirana državna cesta DC 403 povezat će postojeći čvor
Škurinje na riječkoj obilaznici i zapadni dio luke Rijeka – kontejnerski terminal
Zagrebačka obala – koji bi trebao uskoro biti dovršen, te na taj način
predstavlja nedostajuću vezu osnovne luke Rijeka s TEN-T mrežom.

Kako je rečeno prigodom potpisivanja ugovora, izgradnjom ove
ceste dobit će se još dva važna spoja s prometnicama prema centru grada,
smanjiti prometno zagušenje, te prije svega povećati konkurentnost riječkog
prometnog pravca i s njime povezanih lokalnih ekonomija boljom povezanošću
drugim tržištima korištenjem novog prometnog pravca.

Duljina glavne trase iznosi 2977 metara, a spojne ceste
prema Zvonimirovoj ulici 380 metara. Projekt uključuje gradnju više objekata od kojih su
značajniji: tunel Podmurvice (cca. 1253 m), vijadukt Piopi (cca. 316 m),
vijadukt Mlaka (cca. 144 m) te jedan pružni podvožnjak dužine 56 m.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Europskog fonda
za regionalni razvoj (EFRR) u okviru ovog projektnog prijedloga iznose
442.008.500,00 kuna, odnosno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga,
dok će se preostalih 15% sredstava koje predstavlja nacionalno sufinanciranje
osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, što ukupno čini
520.010.000,00 kn.

Govoreći o ovom projektu, ministar mora prometa i
infrastrukture Oleg Butković istaknuo je izuzetno dobru suradnju s
Gradom Rijekom na pripremi prostorno-planske dokumentaciji i stvaranju uvjeta
za realizaciju ovog projekta kao i s Primorsko-goranskom županijom.

“Sada je pred nama velik posao u provedbi ovoga projekta i slijedi raspisivanje javnog natječaja te vjerujem da ćemo u godini koja je pred nama započeti s radovima“, rekao je ministar Butković.

Tijekom tri godine, koliko bi trebali trajati radovi, izgradit će se ukupno 3,5 km prometnica, dio glavne trase od čvora Škurinje do luke te spojna cesta prema Zvonimirovoj ulici,  a rekonstruirat će se dio te  i Ulice Rikarda Benčića, kao i rampe u čvoru Škurinje. Riječ je o vrlo kompleksnoj izvedbi s obzirom da glavna trasa i spojne ceste prolaze kroz izgrađeno gradsko područje pa će, među ostalim, biti potrebno izgraditi 10 potpornih zidova u ukupnoj duljini od oko 1,4 km te tunel duljine 1,26 km i dva vijadukta.

Butković je dodao kako je tijelo Europske
komisije JASPERS prije nekoliko dana dalo pozitivno mišljenje na 360 milijuna
eura vrijedan projekt izgradnje nizinske pruge od Zagreba prema Rijeci, čija bi
izgradnja trebala početi 2019.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da dijeli zadovoljstvo
što će ovaj projekt konačno krenuti u realizaciju jer je njegov primarni značaj
vezan uz jačanje konkurentnosti riječke luke, poboljšanja povezanosti na ostale
gradske prometnice važne za ulaz i izlaz iz grada, odnosno poboljšanja prometne
mreže u cjelini. Grad Rijeka je, s ciljem da se ovaj projekt brže pokrene
rješavao imovinsko-pravne poslove, zbrinuo stanare zgrada predviđene za rušenje
jer se nalaze na trasi buduće prometnice, te pripremio prostorno-plansku
dokumentaciju.