Sunčano, dhmz

Najviša
temperatura uglavnom između 25 i 30, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i
Dalmacije od 30 do 35°C.