Taj dodatak Vlada je objavila na svojim internet stranicama, a prema njemu
Vlada i MOL su suglasni da Glavni ugovor (potpisan 30. siječnja ove godine)
ostaje na snazi.

Glavni je ugovor predviđao da Vlada preuzme poslovanje trgovine plinom, a
Dodatkom se “potvrđuju da se kupnja 100 posto poslovnog udjela u Prirodnom
plinu od strane Vlade odgađa do 1. prosinca 2010. godine”.

Dva su većinska vlasnika Ine također suglasna da rješavaju pitanja opskrbe
plinom na način da tvrtka Prirodni plin “može izbjeći gubitke koji proizlaze
iz razlike između njegovog troška nabave plina i njegovog prihoda od prodaje
plina (plinski gubici)”.

Dodatkom su regulirani i uvjeti i način određenja cijena prirodnog plina za
tarifne kupce, znači i za kućanstva, kao i za povlaštene kupce.

“Ini i Prirodnom plinu bit će omogućeno provođenje povećanja cijena
plina tarifnim kupcima u iznosu od 33 lipe po kubnom metru, što će stupiti na
snagu 1. siječnja 2010. Vlada se obvezuje donijeti u razumnom roku odgovarajuću
Odluku o povećanju tarifnih cijena”.

Iz te bi se odredbe moglo iščitati da će cijena po kojoj INA distributerima
plina prodaje plin porasti za 25 posto, sa sadašnjih 1,32 kune na 1,65 kuna po
kubiku.

Koliko bi pak moglo biti povećanje cijene za krajnje korisnike, znači i za
kućanstva ovisi o distributerima, a Vlada je s jučerašnje zatvorene sjednice
zadužila Ministarstvo gospodarstva “da u roku od 8 dana s distributerima
plina u Hrvatskoj razmotri što je moguće nižu cijenu distribucije plina za
industrijske potrošače i građane”.

I iz najvećeg distributera, Gradske plinare Zagreb za sada ne mogu ništa
reći. “Čekamo službenu obavijest i razgovarat ćemo s predstavnicima
Ministarstva”, kaže glasnogovornik Plinare Davor Šestan

Kod povlaštenih kupaca Dodatak ugovoru omogućuje da Ina od početka iduće
godine poveća cijenu za 30 lipa po kubnom metru, na ugovorene cijene.

Pritom se također Vlada obvezuje da u tvrtkama u kojima je većinski dioničar
ili ima odlučujući utjecaj osigura “odgovarajuće promjene ugovora o dobavi
plina tih kupaca u razumnom roku kojim će se utvrditi mogućnost takvog
povećanja cijene”.

Naknadno povećanje pak cijene plina, osim povlaštenim kupcima uslijed
primjene odgovarajuće formule izračuna cijene, ne bi se moglo provesti bez
prethodne suglasnosti Vlade, moralo bi biti detaljno obrazloženo i ni u kom
slučaju ne bi stupilo na snagu prije 1. svibnja 2010.

Vlada se obvezuje usvojiti i odluku kojom će se najkasnije od 1. siječnja
iduće godine troškovi skladištenja plina, koje trenutno plaća INA, prebaciti na
krajnje potrošače.

Pritom bi maksimalni trošak koji se prebacuje na krajnje potrošače bio u
rasponu od 4,5 lipa do najviše 5 lipa po kubiku, a “plativ od strane
svakog krajnjeg potrošača prirodnog plina”.

Dodatak predviđa i promjene, odnosno povećanje rudarske naknade (royalty) za
eksploataciju ugljikovodika – od 1. siječnja 2010. do 2014. povećavala bi se za
0,5 postotnih bodova, a od početka 2015. do kraja 2025. stopa bi bila 10 posto.

Vlada i MOL Dodatkom su regulirali i pitanja javnih davanja, odnosno Inina
duga državi – “plaćanje najmanje milijardu kuna, što obuhvaća materijalni
dio nepodmirenih poreznih i ostalih dospjelih javnih davanja najkasnije na 31.
prosinca 2009.”, a za što je “MOL obvezan ponuditi rješenje
financiranja takvog iznosa Ini”.

Za preostali iznos dugovanja rok plaćanja je do 31. ožujka 2010. godine.

Dodatak ugovoru omogućuje i promjenu investicija ili temeljnog kapitala Ine
“na način da se može osigurati održivost poslovanja Ine”.

Pritom se navodi da su dva dioničara “suglasni i utvrditi će mogućnost djelomične
prodaje (najviše 50 posto) bloka Hayan od Ine MOL-u s opcijom nazad-kupnje u
korist Ine”, kao i da INA “može izdati zamjenjive obveznice”.