pozar, vatra, fire exit, evakuacija

Sukladno Zakonu o zaštiti na
radu (NN 59/96, 94/96 i 114/03.,86/08., 75/09.,) i Zakonu o zaštiti od požara (
NN 92/2010.) poslodavac je dužan provesti praktične vježbe evakuacije i
spašavanja za slučaj izvanrednog događaja (požar, elementarne nepogode, ratne
opasnosti i dr.).

Temeljem navedenog, na
poslovnoj zgradi i u prostorijama Hrvatskog Telekoma na adresi Petra Kobeka 15
u Rijeci, u srijedu 22. rujna, u vremenu od 10 sati do 10.30. sati, održat će
se redovita vježba gašenja požara, evakuacije i spašavanja.

Molimo građane za
razumijevanje i ovim putem ih obavještavamo da se radi o redovitim vježbama te
da nema nikakvog razloga za uznemirenost.