Potpisivanjem Memoranduma vjerske će se zajednice uključiti u projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. s ciljem daljnjeg unaprjeđenja međureligijskog dijaloga u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, a slijedom inicijative rektora Katedrale svetog Vida mons. Matije Matičića o osnivanju Međureligijskog savjeta Rijeke 2020.

U Salonu Grada Rijeke, Memorandum su potpisali gradonačelnik
Rijeke Vojko Obersnel, direktorica Trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. Emina
Višnić i predstavnici najzastupljenijih vjerskih zajednica: u ime Riječke
nadbiskupije mons. dr. Ivan Devčić, nadbiskup i metropolit, u ime Pravoslavne crkve protojerej-stavrofor Mićo Kostić, paroh riječki, u ime Medžlisa Islamske
zajednice Rijeka glavni riječki imam Hajrudin ef. Mujkanović, u ime Židovske
općine Rijeka predsjednik Ranko Špigl te u ime Baptističke crkve Rijeka pastor
Giorgio Grlj.

Potpisivanju su prisustvovali i rektor Katedrale sv. Vida
mons. Matija Matičić, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar te
direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva u TD Rijeka 2020 d.o.o.
Irena Kregar Šegota.

U skladu s riječkom tradicijom uvažavanja i prihvaćanja
različitosti te dobre i uspješne suradnje među vjerskim zajednicama, ali i između vjerskih zajednica i svih stanovnika Rijeke bez
obzira na njihovo vjersko opredjeljenje, te u želji da se takav odnos nastavi i
dalje razvija, potpisivanjem ovog Memoranduma predstavnici najzastupljenijih
vjerskih zajednica uključili su se u riječki projekt EPK 2020.   

Najzastupljenije vjerske zajednice u Rijeci aktivno
će surađivati s Gradom Rijekom i tvrtkom Rijeka 2020 d.o.o. na zajedničkoj
promociji projekta EPK kao platforme za
predstavljanje kulturnog povezivanja zajednice te kulturnog bogatstva i nasljeđa vjerskih zajednica u Rijeci i dr.

Gradonačelnik Obersnel poručio je kako je izuzetno ponosan
na današnji događaj i dodao kako se u Rijeci suradnja vjerskih zajednica i
predstavnika jedinice lokalne samouprave može često vidjeti.
Napomenuo je kako se nisu mogli okupiti predstavnici baš svih vjerskih
zajednica, no vrata Grada su otvorena za sve te se u rad ovog Savjeta mogu uključiti i oni
kojih danas nije bilo.    

Mons. Matičić kazao je kako je ovo primjer suživota i
zajedništva u našem gradu i našoj županiji. „Usudio bih se reći da mi idemo i dalje od samog dijaloga, tako da je ovo već i prijateljstvo koje nas je ovdje, uz veliku podršku i otvorenost našega gradonačelnika, okupilo. Mi različitost živimo kroz zajedništvo, a zajedništvo živimo u različitosti uvijek se uvažavajući i poštujući“, zaključio je mons. Matičić.

Direktorica TD Rijeka 2020 d.o.o. Emina Višnić istaknula je
kako je Grad Rijeka uključen u mrežu Interkulturalnih gradova Vijeća Europe kao
dio projekta EPK te zajedničkog podupiranja ciljeva interkulturalnih gradova
koji prihvaćaju raznolikosti kao normu koja će omogućiti populaciji različitog
kulturnog porijekla i vjerskih svjetonazora razmjenu, miješanje i interakciju na
produktivan i stvaralački način.