Vaze ovog tipa, koje su fiksirane direktno na stup
te ih je potrebno znatno rjeđe zalijevati zbog vlastitih tankova s vodom
koji su naizgled sastavni dio vaze, postavljene su prvi put još 2008. godine.

Valja napomenuti kako je upravo Rijeka prvi grad u Hrvatskoj koji je postavio vaze takve vrste i kvalitete.