Nagrada će Portiću donijeti 16.000 eura

10.07.2013.

Udruga “Portić” među dobitnicima Nagrade Zaklade ERSTE za društvenu integraciju 2013.

Autor: Ivica Nikolac

Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić” iz Rijeke jedna je od 35 organizacija dobitnica počasne Nagrade Zaklade ERSTE za društvenu integraciju 2013. za realizaciju projekata na polju integracije marginaliziranih društvenih skupina u 13 zemalja Srednje, Itočne i Jugoistočne Europe. Nagrada se sastoji od 16.000 Eura, dvogodišnje podrške konzultanata u odnosima s javnošću i učešće u nizu edukativnih programa, obuka i radionica.

Udruga “Portić” među dobitnicima Nagrade Zaklade ERSTE za društvenu integraciju 2013.

Strukovna udruga za promicanje dob robiti djece “Portić ” iz Rijeke i udruga osoba s invaliditetom ” Bubamara ” iz Vinkovaca dobitnice su počasne Nagrade Zaklade ERSTE za društvenu integraciju 2013 . Pobjednici natječaja za Nagradu Zaklade ERSTE za društvenu integraciju 2013 proglašeni su na svečanosti održanoj 27. lipnja u Beču.

Ukupno je nagrađeno 35 organizacija koje su posvećene realizaciji projekata na polju integracije marginaliziranih društvenih skupina u 13 zemalja srednje, istočne i jugoistočne Europe: (Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Češkoj, Hrvatskoj, Kosovu , Mađarskoj, Makedoniji,Moldaviji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, i Srbiji). Ukupan fond nagrada iznosi 616.000 eura i bit će raspoređen među svim dobitnicima. Inače Prva nagrada u iznosu od 40.000 eura dodijeljena je organizaciji „Mali ljudi” iz Rumunjske za projekt „Ne bojim se!”.

Nagrada će Portiću donijeti 16.000 eura, kao i podršku konzultanata u odnosima s javnošću tijekom dvije godine, a također će postati članica Akademije nevladinih organizacija Zaklade ERSTE. Tijekom naredne dvije godine Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić ” će kao nagrađena organizacija sudjelovati u nizu edukativnih programa, obuka i radionica, kako bi ojačala svoje kapacitete, zajedno s 136 organizacija finalista natječaja iz zemalja srednje, Istočne i Jugoistočne Europe.

Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić ” nagrađena je za projekt: Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida. Ovaj projekt se kontinuirano provodi od 2009, a njegova dobrobit vidljiva je iz redukcije negativnih efekata dječje hospitalizacije i u pozitivnoj atmosferi u bolnici koju stvaraju volonteri udruge „Portić“ Projekt se bazira na holističkom pristupu i na korištenju pričanja priča u terapeutske svrhe. 

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je čestitajući na nagradi naglasio kako je ta udruga izuzetan partner Grada Rijeke u kontekstu projekata koji se uklapaju u aktivnosti projekta Rijeke kao Grada prijatelja djece. Tako je i projekt: Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida samo jedan od čitavog niza projekata realiziranih s „Portićem“, a za istaknuti je da je ta udruga upravo za ovaj projekt nagrađena Godišnjom nagradom Grada Rijeke za 2013.g.

„Uz onaj novčani segment, ova je nagrada istovremeno i izvrsna promocija volonterstva, što Grad Rijeka njeguje kao posebnu društvenu vrijednost. Vrijedni volonteri „Portića“ u godini dana volonterski odrade 2.300 sati, što predstavlja gotovo 300 radnih dana, pa nagrada nije mogla doći u bolje ruke“, kazao je gradonačelnik Obersnel.
Odluku o pobjednicima donio je međunarodni žiri između 136 organizacija koje su ušle u finale natječaja i skoro 2000 prijavljenih projekata.

Kako je naglasila predstavnica Udruge "Portić" Tamara Milovanović, najveći dio sredstava iz nagrade bit će iskorišten za edukaciju volontera. S obzirom na velik broj zainteresiranih, predviđeno je da se iduće godine edukacija održi s manjim brojem volontera, u dvije skupine, a također najavljeno je i širenje projekta s udrugom "Most" iz Splita, pa bi se tako Tete pričalice uskoro mogle naći i na Dječjem odjelu KBC Split.