Obilazak je započeo oko 16 sati, a osim dijela vijećnika koji su se odazvali pozivu, brod su obišli i riječki gradonačelnik Marko Filipović i njegovi zamjenici Sandra Krpan i Goran Palčevski te brojni predstavnici medija.

Na Galebu su trenutno u tijeku restauratorski radovi na uređenju interijera broda. Valja napomenuti da su restauratorski radovi na uređenju interijera (obloge, vrata i dr.) izvedeni u radionicama, te je trenutno na brodu u tijeku njihova montaža. Paralelno se odvijaju i radovi rekonstrukcije.

Do sada je realizirano ukupno 29 skupina različitih radova u kontekstu rekonstrukcije, čime je ostvareno 65,29% primarno ugovorene investicije. Podsjećamo, ove radove obavlja kraljevičko brodogradilište Dalmont d.o.o., dok restauratorske radove obavlja zajednica ponuditelja koju čine Primat RD d.o.o. i Černelić d.o.o.

Po dovršetku ovih radova, predstoji još izraditi projektnu dokumentaciju priveza broda, ishoditi lokacijsku dozvolu, izraditi projekt pristupa brodu osobama sa smanjenom pokretljivošću te izvesti radove za pristup i izvesti opremanje muzejskog postava.

Sredstva za dovršetak svih aktivnosti na obnovi broda u iznosu od 62.476.520,64 kuna osigurana su Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu.

Oznake