Karnevalska povorka 2013.

Simbolično, navedene tri prve grupe, s kojima je sve počelo,
ove su godine bile posljednje u povorci, ispraćajući još jednu Međunarodnu
karnevalsku povorku, ali kao tri točke na kraju rečenice koje već sada
nagovješćuju sljedeći Riječki karneval.