Akcija će se održati u galeriji Mali salon na Korzu u
središtu Rijeke od 9 do 13 sati i pratit će je niz aktivnosti kojima će
organizatori građane upozoriti na vrijednost darivanja krvi, posebno u ljetnim
mjesecima, rečeno je.

Ravnateljica županijskog Društva Crvenog križa Vesna Čavar
istaknula je da su potrebe za krvlju posebno izražene ljeti zbog manjeg odaziva
darivatelja, a povećanih potreba zbog višestrukog povećanja liječničkih
intervencija u kojima trebaju krvni pripravci.

Rekla je da je godišnje za područje triju županija koje
gravitiraju Kliničko-bolničkom centru Rijeka, Primorsko-goranske, Istarske i
Ličko-senjske, potrebno prikupiti 25.500 doza. Od toga je u Primorsko-goranskoj
županiji potrebno prikupiti više od 15.800.

Predsjednik Savjeta dobrovoljnih darivatelja krvi Crvenog
križa Rijeka Ivo Vidotto naveo je da je u toj županiji relativno visoka razina
prikupljenih doza krvi u odnosu na broj stanovnika, odnosno 5,13 doza na 100
stanovnika, u Rijeci je i viša od 6. No, to još uvijek ne zadovoljava u
potpunosti jer je cilj ostvariti samodostatnost, odnosno da se na području
triju županija prikupi dovoljno doza krvi za pokrivanje potreba Zavoda za
transfuziologiju KBC Rijeka.

Istaknuo je veliko značenje javnih medija u populariziranju
darivanja krvi s obzirom na to da, prema procjenama, samo pet posto onih koji
mogu darivati krv to čine, rekao je Vidotto.   

(Hina)