Sveučilište u Rijeci

Centar je osnovan kako bi se omogućilo okupljanje i zajednički
znanstveno-istraživački rad znanstvenicima s područja društvenih i
humanističkih znanosti, a ministar Jovanović istaknuo je da će imati
važnu ulogu “u uključenju Hrvatske u europski znanstveno-istraživački
prostor” te da dosezi društvenih i humanističkih znanosti u zemlji
moraju biti jači i prepoznatljiviji u Europi.

“Zbog toga, znanstvenici moraju biti inovativni i poduzetni, a te
kvalitete se ogledaju u projektu ovog centra”, rekao je ministar i
izrazio zadovoljstvo što se on pokreće upravo na riječkom Sveučilištu.

Rekao je da je ministarstvo odobrilo novac – oko 45.000 eura na godinu za dva radna mjesta u tome centru.

Rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin ustvrdio je kako će se
preko tog centra načiniti široka mreža za difuziju znanja. “Cilj je
stvoriti centar koji će okupljati znanstvenike s područja jugoistočne
Europe a poslije, ako bude snage, prostor djelovanja će se proširiti”,
rekao je.

Prorektorica Sveučilišta Snježana Prijić-Samardžija objasnila je
da se naziv napredni studij odnosi na postdoktorsku izobrazbu te da je
to uobičajen naziv za centre koji dulje djeluju u Europi. Namjera je
spajati mlade i iskusne znanstvenike s karijerama te im omogućiti
zajednički rad u Rijeci, rekla je.

Među mogućim temama su kriza demokracije, pravednosti ili
neoliberalizam te zajednička iskustva zemalja ovog područja u
tranziciji, istaknula je Prijić-Samardžija te najavila da će taj centar u
listopadu organizirati inauguralnu konferenciju.

Direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Sveučilišta u
Beogradu Petar Bojanić, koji je radio na utemeljenju centra, istaknuo
je kako je jedan od ciljeva da se on što brže uključi u mrežu srodnih
europskih instituta. Dodao je kako je već sad potvrđeno uključivanje
“više fondacija koje će financirati stipendije sudionika u radu centra”.