Rijeka i okolica pod snijegom iz objektiva građana

Kako je na 84. gradonačelnikovom kolegiju kazao Željko
Vitas, ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, svih 383
kilometara cesta na području Grada Rijeke, od čega 345 kilometara
nerazvrstanih, kojima upravljaju Grad Rijeka i Rijeka promet, i 39 kilometara
državnih cesta, održavat će tvrtka Ceste Rijeka, s tim što je Rijeka promet za
održavanje nerazvrstanih cesta izdvojio 3,75 milijuna kuna. “Sva oprema,
djelatnici, mehanizacija i materijal, u prvom redu sol za posipavanje
prometnica, spremni su za slučaj vremenskih nepogoda,” kazao
je ravnatelj Vitas.   

Operativnim programom utvrđena su 4 stupnja pripravnosti, koja, ovisno o
vremenskim uvjetima, donosi Stožer zimske službe, na čelu s Eliom Biasiolom iz
Rijeka prometa, te prioriteti čišćenja prometnica. U prvom prioritetu čišćenja
su svi glavni cestovni pravci, kojima prolazi i javni gradski prijevoz, te svi
prilazi bolnicama, čime je pokriveno 118 km cesta. U udrugom su sve lokalne
ceste, a u trećem sve ostale prometnice koje se moraju očistiti u
roku od 24 sata. Održavanje javnih površina, odnosno posipavanje i uklanjanje
snijega s nogostupa i autobusnih stajališta, u obavezi je KD-a Čistoća, a
snijeg i poledicu ispred stambenih zgrada, kuća i poslovnih prostora dužni su
očistiti sami vlasnici.

Gradonačelnik Vojko Obersnel prilikom donošenja Operativnog programa posebno je
upozorio kako vozači, ovisno o oglašenom stupnju pripravnosti, moraju koristi zimsku
opremu jer je nemoguće očekivati da će u slučaju padalina ceste biti u
potpunosti očišćene. Zbog toga je podsjetio na promjene u zakonskim rješenjima
prema kojima prometnice počinju čistiti tek nakon što se nakupi 5 centimetara
snijega, kao što se i očišćenima smatraju ako na njima ima maksimalno 5
centimetara snijega. „Ako građani, vozači i svi uključeni u ovaj program ispune
svoje obveze, ne očekujem veće probleme ni u slučaju jačih snježnih padalina“,
zaključio je Obersnel.

Oznake