Uspješna Eko akcija

Kosila se trava, čistio i uređivao okoliš na nekoliko lokacija u Dražičkoj ulici, u blizini pumpe, na nogometnom igralištu, te na kraju ulice, u blizini dječjeg parka.

Vijeće MO Grbci zahvaljuje svim sudionicima Eko akcije.

G.M.

Oznake