2. Gradonačelnikov kolegij

Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu POS-a
donesenoj u veljači 2013. godine, pravo na kupnju stana imali su svi
građani – državljani Republike Hrvatske, dok prvenstvo pri kupnji stana
imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga
stanovanja.

Zaprimljeno je ukupno 432 zahtjeva za uvrštenje na Listu
prvenstva, od čega 382 podnositelja po prvi puta imaju mogućnost da
steknu u vlasništvo stan za potrebe stanovanja, dok su njih 34 ao
vlasnici neodgovarajućeg stana.

Od ukupnog broja podnositelja
zahtjeva, njih 398 je iz Rijeke, a 34 podnositelja zahtjeva su iz drugih
gradova i općina. Zahtjeve je podnio 51 Hrvatski branitelj, od kojih je
14 dragovoljaca, te 6 HRVI.

Prijedlog Liste prvenstva za kupnju stanova
objavljen je 6. 5. 2013. godine, a na Listu je podnijeto 19 prigovora
 od kojih je Povjerenstvo prihvatilo 7, dok su ostali odbijeni.
Gradonačelnik je prihvatio Izvješće te zadužio Povjerenstvo da, nakon
što izvrši ispravak bodova podnositelja zahtjeva kojima su usvojeni
prigovori, utvrdi Konačnu listu prvenstva za kupnju stana po programu
društveno poticane stanogradnje, koja će potom biti objavljena te
dostavljena Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke, radi
provođenja postupka prodaje raspoloživih stanova.