Uređenje prostora zvanog Vidikovac

Ovi radovi realizirani su iz planiranih sredstva prioriteta VMO Sv. Kuzam za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini, a zahvaljujući Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti dobivene su i postavljene dvije klupe.

U drugoj fazi tijekom mjeseca kolovoza K.D. „Sv. Kuzme i Damjana“ organizirao je postavu skulpture velikog formata prema projektu „Forma viva – galerija na otvorenom“.

U suradnji s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav dogovoreno je da će se iz planiranih sredstva prioriteta VMO Sv. Kuzam za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini, u mjesecu rujnu u blizini postavljenih klupa biti realizirati sadnja stabala.