knjižnica, knjiga, knjige, ex libris

Iznesene su
i informacije o nedavno provedenim natječajima za davanje u zakup poslovnih
prostora, na kojem je izlicitirano deset poslovnih prostora, te o provedenom
javnom natječaju za prodaju stanova u gradskom vlasništvu.

Usvojena je
i odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na
javnim površinama (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke kojim su
izlicitirane sve četiri lokacije za montažne objekte.

Kalendar događanja