S gradonačelnikovog kolegija upućen poziv građanima da se uključe u e-konzultacije o Strategiji sporta Grada Rijeke 2018.-2024.

Nacrt prijedloga Strategije sporta Grada izrađen je u
suradnji Riječkog sportskog saveza i Odjela gradske uprave za sport i tehničku
kulturu, a procesu izrade Strategije odrađeno je dvanaest radionica, u rad
kojih je bilo uključeno 127 sudionika, predstavnika institucija i sportskih
udruga..

Sudionici radionica složili su se kako je bitno u sport i
rekreaciju uključiti što veći broj djece i mladih, ali i sve ostale građane, s
posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom i osobe oštećena sluha, pridajući
pritom značaj kvalitetnom i vrhunskom sportu. Stoga je vizija Strategije –
sport i rekreacija dostupni svima.

Određena su dva strateška cilja, prvi, Razvoj sporta i
rekreacije u Gradu Rijeci i drugi, Sustav podrške Grada Rijeke razvoju sporta i
rekreacije, koji imaju razrađene prioritete i mjere. Dok se prvi strateški cilj
odnosi na uključivanje što većeg broja građana u sport i rekreaciju te podršku
vrhunskom sportu, sustav podrške sportu podrazumijeva razvijanje novih modela
financiranja, nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu, kao i razvoj sporta
i rekreacije u riječkom okruženju, prvenstveno u sklopu povezivanja s projektom
Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Zahvalivši se svima koji su sudjelovali u izradi prijedloga
Strategije, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel pozvao je sve zainteresirane da
svojim prijedlozima kroz javno savjetovanje, koje je otvoreno do 23. ožujka,
doprinesu kvaliteti ovog strateškog dokumenta.

Nakon usvajanja Strategije od strane Gradskog vijeća,
pristupit će se izradi i usvajanju Akcijskog plana za 2019. godinu, kojim će se
definirati projekti, nositelji, rokovi, financijska sredstva i pokazatelji
putem kojih će se pratiti ostvarivanje strateških ciljeva.

U e-konzultaciju možete se uključiti OVDJE.