Ugradnja LED markera na Novoj cesti

Zbog osobito opasnog pješačkog prijelaza,
tijekom 2009. godine iz neutrošenih sredstava od komunalnih prioriteta
MO za 2008. godinu, a u suradnji sa Rijeka prometom d.d., postavljeni su
svjetleći treptači koji vozače upozoravaju na nailazak na pješački
prijelaz, dok je prošle godine od strane MUP-a postavljena kamera za
nadzor brzine kretanja.

Radovi na ugradnji LED markera izvode se
prema Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO
Sveti Nikola za 2015. godinu. Ukupna vrijednost radova je 88.000,00 kuna
sa PDV-om, a izvođač radova je tvrtka CRTORAD d.o.o. iz Varaždina.

(J.O.R.)

Oznake