Udruga “Portić” među dobitnicima Nagrade Zaklade ERSTE za društvenu integraciju 2013.

Strukovna udruga za promicanje dob robiti djece
“Portić ” iz Rijeke i udruga osoba s invaliditetom ” Bubamara ” iz
Vinkovaca dobitnice su počasne Nagrade Zaklade ERSTE za društvenu
integraciju 2013 . Pobjednici natječaja za Nagradu Zaklade ERSTE za
društvenu integraciju 2013 proglašeni su na svečanosti održanoj 27.
lipnja u Beču.

Ukupno je nagrađeno 35 organizacija koje su posvećene
realizaciji projekata na polju integracije marginaliziranih društvenih
skupina u 13 zemalja srednje, istočne i jugoistočne Europe: (Austriji,
Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Češkoj, Hrvatskoj, Kosovu , Mađarskoj,
Makedoniji,Moldaviji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, i Srbiji).
Ukupan fond nagrada iznosi 616.000 eura i bit će raspoređen među svim
dobitnicima. Inače Prva nagrada u iznosu od 40.000 eura dodijeljena je
organizaciji „Mali ljudi” iz Rumunjske za projekt „Ne bojim se!”.

Nagrada
će Portiću donijeti 16.000 eura, kao i podršku konzultanata u odnosima s
javnošću tijekom dvije godine, a također će postati članica Akademije
nevladinih organizacija Zaklade ERSTE. Tijekom naredne dvije godine
Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić ” će kao
nagrađena organizacija sudjelovati u nizu edukativnih programa, obuka i
radionica, kako bi ojačala svoje kapacitete, zajedno s 136 organizacija
finalista natječaja iz zemalja srednje, Istočne i Jugoistočne Europe.

Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece
“Portić ” nagrađena je za projekt: Pripovjedač/ica priča za laku noć u
Dječjoj bolnici Kantrida. Ovaj projekt se kontinuirano provodi od 2009, a
njegova dobrobit vidljiva je iz redukcije negativnih efekata dječje
hospitalizacije i u pozitivnoj atmosferi u bolnici koju stvaraju
volonteri udruge „Portić“ Projekt se bazira na holističkom pristupu i na
korištenju pričanja priča u terapeutske svrhe. 

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je
čestitajući na nagradi naglasio kako je ta udruga izuzetan partner Grada
Rijeke u kontekstu projekata koji se uklapaju u aktivnosti projekta
Rijeke kao Grada prijatelja djece. Tako je i projekt: Pripovjedač/ica
priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida samo jedan od čitavog niza
projekata realiziranih s „Portićem“, a za istaknuti je da je ta udruga
upravo za ovaj projekt nagrađena Godišnjom nagradom Grada Rijeke za
2013.g.

„Uz onaj novčani segment, ova je nagrada istovremeno i
izvrsna promocija volonterstva, što Grad Rijeka njeguje kao posebnu
društvenu vrijednost. Vrijedni volonteri „Portića“ u godini dana
volonterski odrade 2.300 sati, što predstavlja gotovo 300 radnih dana,
pa nagrada nije mogla doći u bolje ruke“, kazao je gradonačelnik
Obersnel.
Odluku o pobjednicima donio je međunarodni žiri između 136
organizacija koje su ušle u finale natječaja i skoro 2000 prijavljenih
projekata.

Kako je naglasila predstavnica Udruge “Portić”
Tamara Milovanović, najveći dio sredstava iz nagrade bit će iskorišten
za edukaciju volontera. S obzirom na velik broj zainteresiranih,
predviđeno je da se iduće godine edukacija održi s manjim brojem
volontera, u dvije skupine, a također najavljeno je i širenje projekta s
udrugom “Most” iz Splita, pa bi se tako Tete pričalice uskoro mogle
naći i na Dječjem odjelu KBC Split.