Svečanom online konferencijom Pravni fakultet u Rijeci obilježio je osnivanje Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć koji se realizira u sklopu projekta „Praxis Iuris – besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci“.

Riječ je o projektu vrijednom 3.102.829,37 kn koji se provodi od 9. ožujka 2020. do 9. ožujka 2023. i u cijelosti je financiran iz Fondova Europske unije, odnosno Europskog socijalnog fonda, Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu od 100%.

Osnovna je svrha projekta povećanje zapošljivosti studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija Pravnog fakulteta u Rijeci omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad.

Stručna praksa za studente i pomoć socijalno najugroženijima

Kako je otvarajući konferenciju naglasila dekanica Vesna Crnić-Grotić, to će se ostvariti uspostavljanjem novog modela stručne prakse, pružanjem besplatne primarne pravne pomoći te unapređenjem kvalitete i povećanjem zastupljenosti postojećih modela stručne prakse. U okviru prvog cilja projekta osnovat će se Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć – pravna klinika u kojem će studenti pod nadzorom nastavnika-mentora obavljati stručnu praksu koja uključuje neposredni kontakt sa strankama. To omogućuje studentima unaprjeđenje praktičnih vještina i kompetencija potrebnih za svijet rada. Primjenjujući pravne institute i propise na konkretno činjenično stanje studenti razvijaju samostalnost i odgovornost te uče kroz rad. Osim povezivanja studenata s poslodavcima, postoji i šira društvena korist jer će se besplatna primarna pravna pomoć pružati socijalno i ekonomski najugroženijim kategorijama građana na području Primorsko-goranske i Istarske županije.

U okviru drugog cilja unaprijedit će se kvaliteta tzv. kliničkih predmeta na Integriranom studiju povećanjem udjela terenske nastave i simuliranih suđenja te povećati broj uključenih studenata uz odgovarajuću mentorsku podršku. Osnovat će se i Služba za stručnu praksu u cilju pružanja potpore studentima i njihova usmjeravanja u odgovarajuće modele stručne prakse.

Sudionicima konferencije pozdravnim riječima obratili su se Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda i Ante Galić predsjednik Visokog upravnog suda RH, rektorica Sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija te gradonačelnik Vojko Obersnel.

Interes studenata za stjecanjem praktičnih kompetencija

Rektorica Prijić-Samaržija naglasila je veliku podršku Sveučilišta Pravnom fakultetu i iskoraku kojeg je učinio. Čestitala je svima koji su doprinijeli osnutku Centra i dobivanju sredstava iz EU fondova. Dodala je kako se iz perspektive Sveučilišta kontinuirano prati zadovoljstvo studenta, kako kolegijima i nastavom, tako i kompetencijama koje studenti stječu. Studenti su u brojnim anketama iskazali potrebu za stjecanje što više praktičnih kompetencija, zato je ova Pravna klinika od iznimne važnosti. „To je uostalom od velikog interes i za naš grad, od interesa lokalne samouprave“, rekla je rektorica.

Grad Rijeka ima izvrsnu suradnju sa Sveučilištem u Rijeci već dugi niz godina, kazao je riječki gradonačelnik pozdravljajući učesnike.

„Ovaj projekt ima dvojaku važnost. S jedne strane omogućuje dobivanje pravne pomoći onima kojima je potrebna, a s druge strane omogućuje studentima da se, uz mentore, na najneposredniji način susretnu s onim što ih čeka u budućem radu – susret s ljudima koji trebaju njihovu pomoć. Naravno, činjenica da ćemo sada imati Pravnu kliniku koja će biti stalno dostupna i besplatna za sve naše socijalno i ekonomski najugroženije kategorije građana, jest uistinu od neprocjenjive važnosti“.

Gradonačelnik je kazao kako vjeruje da će se ovo savršeno odraditi, a zadaća je svih uključenih, da na određeni način osiguraju održivost ovog projekta i nakon što istekne rok do kojeg će biti financiran EU sredstvima.